دادمان تراز

خدمات اداری و پرسنلی

واحد خدمات اداری

انجام امور کارگزینی و استخدام

 • تنظیم و انعقاد قراردادهای کار مدت معین کارکنان، قراردادهای آزمایشی، قراردادهای تمدیدی، تجدیدی، مشاوره، انتقال، جابجایی، خاتمه کارکنان و سایر موارد مشابه طبق ضوابط و دستورالعملهای وزارت کار
 • تهیه پرونده پرسنلی به صورت دستی و مکانیزه و نگهداری امن و محرمانه از محتویات آن
 • ثبت نام بیمه ای افراد ، تهیه و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی
 • ثبت،تهیه و تنظیم کارکرد کارکنان و ثبت مرخصی ها و غیبتهای روزانه و ساعتی کارکنان، ماموریت، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمعه کاری و سایر موارد قانونی
 • نصب، راه اندازی دستگاه ساعت زنی و ورود و خروج کارکنان
 • تهیه لیستهای حقوق و دستمزد کارکنان و تهیه لیستهای بیمه ای و پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان وتهیه و توزیع فیش حقوق به نیابت از کارفرما

اهداف ما

 • ایجاد نظم و پایان درهم ریختگی
 • بایگانی مناسب اسناد و مدارک (دستی و مکانیزه)
 • حفظ اسناد محرمانه شرکت و پرسنل و ایجاد محدودیتهای دسترسی به آنها
 • پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی از اسناد و مدارک شرکت
 • دسترسی آسان و سریع به اسناد و مدارک

استعلام قیمت خدمات اداری و پرسنلی

شما می‌توانید برای مشاوره و برآورد هزینه خدمات مورد نیاز خود، فرمی را تکمیل و ارسال بفرمایید تا کارشناسان ما در سریع‌ترین‌زمان با شما تماس بگیرند.