دادمان تراز

خدمات مالیاتی و تکالیف قانونی

واحد خدمات مالیاتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
تحریر دفاتر قانونی

 • ثبت نام، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • دریافت گواهینامه ارزش افزوده
 • مشاوره مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها، ارزش افزوده، جهت برخورداری از تشویقات و معافیتها و بخشودگی مالیاتی
 • تنظیم گزارشات فصلی (خرید و فروش) ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم
 • تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل
 • تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده
 • تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
 • دادرسی مالیاتی و ارائه لوایح، پیگیری پرونده های مالیاتی و حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
 • تنظیم فاکتورهای فروش مورد قبول سازمان امور مالیاتی
 • تنظیم نقشه راه مالیاتی

اهداف ما

 • پایان استرس و ریسک مالیاتی
 • پایان تشخیص علی الراس مالیاتی
 • پایان پرداخت جرائم مالیاتی
 • رهایی از پیچیدگی های مالیاتی
 • ارائه راهکارها و رهنمودهای لازم جهت پیشگیری از جرائم و هزینه‌های مالیاتی

استعلام قیمت خدمات مالیاتی و تکالیف قانونی

شما می‌توانید برای مشاوره و برآورد هزینه خدمات مورد نیاز خود، فرمی را تکمیل و ارسال بفرمایید تا کارشناسان ما در سریع‌ترین‌زمان با شما تماس بگیرند.