دادمان تراز

خدمات آموزشی

واحد آموزش

ارائه آموزش حسابداری، حسابرسی و قوانین

 • استانداردهای حسابداری ایران
 • استانداردهای بین المللی IFRS
 • تهیه صورتهای مالی
 • قوانین مالیاتی و بیمه و تجارت و…
 • قانون مبارزه با پولشویی
 • حسابداری صنعتی و مدیریت
 • حسابرسی

اهداف ما

 • ارتقاء سطح آگاهی مالی در سطح شرکتها و مدیران آنها
 • ارتقاء سطح آگاهی نسبت به موارد قانونی
 • ارائه به روزترین آموزشها
 • آموزش آخرین تغییرات در استانداردها و بخشنامه ها و قوانین
 • چگونگی کاربرد استانداردها و قوانین آمره

استعلام قیمت خدمات آموزشی

شما می‌توانید برای مشاوره و برآورد هزینه خدمات مورد نیاز خود، فرمی را تکمیل و ارسال بفرمایید تا کارشناسان ما در سریع‌ترین‌زمان با شما تماس بگیرند.